Evaluari imobile

DANECA Consulting, membru corporativ ANEVAR, dispune de o poliţă de asigurare profesională, ce acoperă riscuri în valoare de 500.000 Eur pentru companie şi pentru echipa sa de evaluatori.

Solicită o evaluare

7 Motive pentru care să alegi Daneca Consulting

 • 1 evaluarea se face în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor, în vigoare la data evaluării.
 • 2 primești raportul de evaluare în 2 exemplare color
 • 3 alături de raportul de evaluare îți livrăm și fotografiile realizate la inspecția imobilului/ bunului
 • 4 livrarea gratuită a raportului oriunde în țară
 • 5 timpul de livrare este de 3 zile
 • 6 toată echipa de evaluatori este certificată ANEVAR și urmează cursuri profesionale de perfectionare anuale
 • 7 echipa este completată de colaboratori externi ce acoperă aproximativ jumătate din județele din România, toţi evaluatorii fiind autorizaţi îi membrii titulari specializaţi EPI şi/sau EBM

Bunurile imobile

Sunt imobile terenurile, izvoarele şi cursurile de apă, plantaţiile prinse în rădăcini, construcţiile şi orice alte lucrări fixate în pământ cu caracter permanent, platformele şi alte instalaţii de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental, precum şi tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat în acestea cu caracter permanent.

 • Apartamente
 • Case şi Vile
 • Spaţii comerciale
 • Spaţii de producţie şi de depozitare
 • Spaţii industrial-logistice
 • Hoteluri şi pensiuni
 • Construcţii cu utilizări speciale
 • Terenuri libere sau construite

Tipuri de evaluări

Valoarea de piaţă

Suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotarât şi între un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care parţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.

Valoarea justă

IFRS 13 precizează: „Valoarea justă este preţul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacţie reglementată între participanţii de pe piaţă, la data evaluării.”

Valoarea contabilă

Valoarea la care un activ este recunoscut în situaţiile financiare ale unei entităţi după ce se deduc: deprecierea (amortizarea) cumulată şi pierderile cumulate din depreciere.

Valoarea impozabilă

„Evaluarea în scopul stabilirii valorii impozabile a unei cladiri poate fi realizată numai de către evaluatori autorizaţi având specializare în evaluarea proprietăţii imobiliare (EPI) sau de către un membru corporativ, caz în care raportul trebuie întocmit de unul sau mai mulţi evaluatori având specializarea EPI.”
Rezultatul evaluării pentru impozitare, realizată în conformitate cu prevederile GEV 500, respectiv valoarea clădirii nerezidenţiale la care se aplică cota de impozit.

Valoarea de investiţie

Valoarea unui activ pentru proprietarul acestuia sau pentru un proprietar potenţial, pentru o anumită investiţie sau în scopuri de exploatare.