Evaluari mobile

Echipa DANECA CONSULTING este formată din evaluatori autorizati cu experienţă, membri titulari şi membrii stagiari ANEVAR. Toti sunt angajati cu contracte de munca pe perioada nedeterminata.

Solicită o evaluare

7 Motive pentru care să alegi Daneca Consulting

 • 1 evaluarea se face în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor, în vigoare la data evaluării.
 • 2 primești raportul de evaluare în 2 exemplare color
 • 3 alături de raportul de evaluare îți livrăm și fotografiile realizate la inspecția imobilului/ bunului
 • 4 livrarea gratuită a raportului oriunde în țară
 • 5 timpul de livrare este de 3 zile
 • 6 toată echipa de evaluatori este certificată ANEVAR și urmează cursuri profesionale de perfectionare anuale
 • 7 echipa este completată de colaboratori externi ce acoperă aproximativ jumătate din județele din România, toţi evaluatorii fiind autorizaţi îi membrii titulari specializaţi EPI şi/sau EBM

Bunurile mobile

De natura stocurilor

 • Mărfurile
 • Materiile prime
 • Materialele consumabile
 • Materialele de natura obiectelor de inventar
 • Produsele precum: semifabricatele
 • Produsele finite
 • Rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile
 • Produsele agricole

De natura maşinilor, echipamentelor, instalaţiilor

 • Utilajele de producţie
 • Mijloacele de transport
 • Echipamentele de manipulare
 • Echipamentele auxiliare
 • Echipamentele de laborator şi de încercări
 • Mobilierul de birou, accesoriile şi birotica
 • Echipamentele de calcul
 • Uneltele, dizpozitivele, intstrumentele de măsură şi control
 • Instalaţiile sau unităţiile de procesare

Tipuri de evaluări

Valoarea de piaţă

Suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotarât şi între un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care parţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.

Valoarea justă

IFRS 13 precizează: „Valoarea justă este preţul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacţie reglementată între participanţii de pe piaţă, la data evaluării.”

Valoarea contabilă

Valoarea la care un activ este recunoscut în situaţiile financiare ale unei entităţi după ce se deduc: deprecierea (amortizarea) cumulată şi pierderile cumulate din depreciere.

Valoarea impozabilă

„Evaluarea în scopul stabilirii valorii impozabile a unei cladiri poate fi realizată numai de către evaluatori autorizaţi având specializare în evaluarea proprietăţii imobiliare (EPI) sau de către un membru corporativ, caz în care raportul trebuie întocmit de unul sau mai mulţi evaluatori având specializarea EPI.”
Rezultatul evaluării pentru impozitare, realizată în conformitate cu prevederile GEV 500, respectiv valoarea clădirii nerezidenţiale la care se aplică cota de impozit.

Valoarea de investiţie

Valoarea unui activ pentru proprietarul acestuia sau pentru un proprietar potenţial, pentru o anumită investiţie sau în scopuri de exploatare.